15.7.10

Diari del pagès (emparrar les tomaqueres)

Hola seguidors fa una semaneta hem emparrat les tomaqueres aixo significa en un terme mes sencill colocar les canyes en forma de "tenda de campament india"per tal de que la tomaquera pugui anar pujant per la canya i no toqui el tomaquet al terra. Amb aquest sistema aconseguim que si plou o la terra esta humida no pugui podrir el tomaquet o deicar una marca del terra . Per emparrar les tomaqueres previament hem tingut que talla unes canyes del canyar que tenim al camp a la epoca de pela canyes. Es molt important que les canyes han de estar ben secas ja que sino quant les claveu la canya fara arrels i quedara plantada al camp cosa que no interesa. un cop tenim aquestes canyes preparades anem tallan les puntes de baix en diagonal per entrendrens imagineu-vos un ferro de forma cilindrica mirat desde un costat doncs aleshores el tallariem en diagonal i creariem una punta. Aquesta punta que realitzem es tambe molt important ja que sino les canyes no hi hauria manera de clavar-les ni i acabarien callen-s'ha a la hora de clavarlas hem clavat una canya a cada tomaqueta i amb cuatre canyes de cuatre tomaqueres les juntem per fer "la tenda" . Per lligarlas es molt important que dos canyes vagin juntes a una banda i les altres dues a l'altre de manera ordenada i hem realitzat un nus a les 4 canyes . de totes maneras com que es una cosa dificil de explicar si no es veu us posare un video de com queden les canys i com es van lligan les tomaqueres a les canys a mesura que es fan grans . material : canyes , espart, destral. saluts!

1 comentari:

sandra ha dit...

Una pregunta, un amic ha emparrat tomaqueres però en comptes d canyes ha fet servir pals d tenda d campanya, són d'alumini. I ara veu q potser s'escalfen massa. Pot fer malbé la tomaquera? Que li podria posar als pals perquè no arribés la calor a la tija?